Uw nieuwe startpagina website realiseren

Over het opzetten van een eigen startpagina website kunt u op deze pagina meer informatie vinden. U kunt een startpagina website in elkaar zetten met een startpaginascript. Een startpagina script is niet duur. De website zal voor een aanzienlijk deel uit links bestaan.

Startpagina’s zijn dan verder enorm nuttig voor SEO-doeleinden. Er zijn diverse dochterpagina’s die doorgaans een eigen onderwerp hebben waarop een link kan worden toegevoegd. De pagina Bouw een nieuwe startpagina website bevat meer informatie rondom het bouwen van een startpagina website met een PHP script. Het zal niet lastig zijn om het startpaginascript te installeren.

De belangrijkste handelingen van de installatie zijn het kopiëren van de bronbestanden en het toevoegen van de database. Daarna zal een afzonderlijk installatie script de tabellen aanmaken. Na de installatie is er een beheerdersaccount aangemaakt waarmee u de website kunt beheren.

Een account voor een eigen startpagina maken is door iedereen middels het registratieformulier aan te vragen. Men mag het subdomein kiezen, op voorwaarde dat deze nog vrij is. Het aantal startpagina’s dat zo kan worden aangemaakt, heeft geen maximum. U hoeft op uw webruimte geen mappen voor de subdomeinen te creëren. Het script koppelt automatisch het juiste subdomein aan de juiste pagina. Een dochterpagina up-to-date maken kan behoorlijk simpel via het beheerpaneel. Oude links dienen te worden weggehaald en nieuwe links kunnen worden toegevoegd.

U kunt met het startpaginascript makkelijk extra inkomen genereren. Daar zijn diverse opties voor. U kunt in eerste instantie links verkopen op uw website. Voor een link kan op diverse wijzen worden betaald. Het aanmaken van banners is een andere optie. Het plaatsen van een Google Adsense blokje is behoorlijk eenvoudig.
Free Web Hosting