Nieuwe startpagina

U kunt hulp van een startpaginascript gebruiken als u een online overzicht van links wilt maken. Het zelf samenstellen van een startpagina kan kosteloos op een groot aantal sites. Uw startpagina moet wel zo nu en dan bijgewerkt worden. Door regelmatig dode links te verwijderen, houdt u de startpagina schoon. Het is goed om ook regelmatig nieuwe links aan uw startpagina toe te voegen.

Ieder thema heeft op veel startpagina websites een eigen dochterpagina. Op de startpagina kunt u rubrieken aanmaken om het geheel verder op te splitsen in deelonderwerpen. Bijvoorbeeld een pagina over Azië kan per land een rubriek hebben.

Het is mogelijk dat uw net aangemaakte startpagina advertenties bevat. Voor een klein bedrag kunt u de advertenties dan laten weghalen. Dat laten verwijderen is niet noodzakelijk. Het is aan u of u ze laat staan of laat weghalen. U kunt extra waarde aan uw startpagina toevoegen door ook afbeeldingen op uw startpagina te plaatsen. Wilt u meer handige tips, lees dan ook het artikel Een mooie startpagina op touw zetten eens.

Op de andere pagina’s treft u namelijk vaak slechts links aan. Nog meer voordeel heeft u wanneer u zelf een startpagina website begint. U heeft dan de volledige website in uw beheer. Er wordt daarmee meer zekerheid ingebouwd in uw strategie. Want als u op de website van derden een pagina heeft, weet u nooit hoe lang deze blijft bestaan.
Free Web Hosting