Maak gemakkelijk een uitgebreide portaal website

Het maken van een startpagina website is relatief eenvoudig als u van een daarvoor bedoeld PHP script gebruik maakt. Het voordeel van zo een script is dat er geen aparte mappen voor de losse startpagina’s gemaakt hoeven te worden. Van alle pagina’s wordt de content in een database bewaard. Het script kijkt welke dochterpagina wordt opgevraagd en zal de corresponderende content tonen aan de bezoeker.

Een script waarbij het op de bovenstaande manier werkt is online aan te schaffen. Gebruik de links op de pagina Maak snel een nieuwe portaalsite om naar de website van de aanbieder te navigeren. Daar kunt u op verschillende manieren betalen voor de aanschaf. Verder ontvangt u een afzonderlijk e-mailbericht waarin de link naar de downloadpagina is opgenomen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan is met behulp van de link in de e-mail opnieuw het script te downloaden.

Bij het aanmaken van een startpagina kunt u kiezen uit hoeveel kolommen deze bestaat. Het aantal kolommen kan per afzonderlijke startpagina verschillen. U kunt de verschillende rubrieken van de dochterpagina binnen deze kolommen plaatsen. Naast links kunt u ook verschillende soorten widgets toevoegen aan een categorie.
Free Web Hosting