Basisinformatie MVC

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. De techniek Model-View-Controller is heden ten dage er populair. Een uiteenzetting van de structuur achter MVC vindt u hier.

Met MVC bedoelen softwareontwikkelaars Model View Controller. Om de code overzichtelijk te houden programmeert men bij MVC volgens bepaalde regels. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Onderhoud aan de broncode van software wordt door het MVC principe gemakkelijker gemaakt.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Diverse frameworks zijn er te downloaden voor de programmeertaal PHP. Deze werken met Model View Controller. Joomla, FuelPHP en CodeIgniter zijn bekende namen van dergelijke frameworks. Het maken van een gastenboek PHP is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.
Free Web Hosting