Basisinformatie Model View Controller

Men heeft verschillende technieken bedacht om de ontwikkeling van software goed te laten verlopen. Een populaire techniek is MVC, kortweg Model View Controller. Lees hier meer over MVC.

MVC staat voor: Model View Controller. Met MVC brengt men een lagenmodel aan in de programmeercode van bijvoorbeeld een website. Langs deze weg wordt er een structuur aangebracht vergelijkbaar met een inhoudsopgave.

Ten eerste is broncode door gebruik van MVC gemakkelijker leesbaar. Ten tweede is ook onderhoud gemakkelijker te plegen.

Men kan de structuur van gegevens in het model definiëren. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Deze presentatielaag maakt gebruik van HTML-opmaak. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens bewerken, opslaan, et cetera.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig voor iedere website wel gebruik van MVC. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Een contact formulier PHP is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.
Free Web Hosting