Model View Controller (MVC), een modellereertechniek voor software ontwikkelaars

Bij de ontwikkeling van software worden verschillende methoden en technieken gebruikt. Tegenwoordig wordt MVC veel gebruikt. U kunt hier meer over Model View Controller lezen.

Wanneer men in de softwareontwikkeling spreekt van MVC, dan bedoelt men Model View Controller. Met MVC kan men een structuur in programmacode aanbrengen.
MVC wordt gebruikt om een structuur in de broncode aan te houden. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.

Door de scheiding van verantwoordelijkheden bij Model View Controller is het voor softwareontwikkelaars gemakkelijker om onderhoud te plegen.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de “view”. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Voorbeelden zijn Zend Framework, CodeIgniter en CakePHP. Het maken van een gastenboek PHP is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.
Free Web Hosting