Basiskennis rondom Model View Controller

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. In dit artikel kunt u lezen wat MVC precies is.

Men kiest steeds vaker voor het krachtige MVC-principe. Bovenop bijvoorbeeld de populaire taal kan men diverse MVC frameworks installeren. Vaak worden de frameworks waarmee bij een organisatie wordt gewerkt in een advertentie freelance PHP programmeur gezocht genoemd.

Over het algemeen zal het model een laag zijn die kan communiceren met de database. Daarnaast kunnen er andere relevante functies die over gegevens gaan in het model worden aangemaakt.

In de view kan men zorgen voor een juiste weergave van de webapplicatie. De view bevat meestal de HTML code van de website. U kunt hier bijvoorbeeld teksten die te lang voor het scherm zijn inkorten. De scheiding maakt het met name voor webdesigners makkelijker om een view aan te passen.

De controller kan beschouwd worden als een algemene koppeling. Zo kunnen model en view samenwerken. De controller roept middels objectoriëntatie het model en de view aan.
Free Web Hosting